Промоции

Филтри

Филтри

Неизменна част от периодичното обслужване на всеки автомобил е смяната на различните филтри налични във всеки автомобил. Различните производители препоръчват различни периоди за смяна, зависещи от средата в която се експлоатират автомобилите. У нас е прието, че тази смяна настъпва на всеки десет хиляди километра заедно с маслото на автомобила. Нашата цел е да предоставим на вас, нашите клиенти широко разнообразие от марки филтри за вашите автомобили, така че да успеем да задоволим всички ваши изисквания за качество, марка и цена.